Dergi Hakkında - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

DERGİ HAKKINDA

AMAÇ ve KAPSAM

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED) sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli makalelerin yer aldığı akademik ve "hakemli" bir dergidir. PAUSBED Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. PAUSBED'İN yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca'dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan "İmla Kılavuzu" , yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dilbilgisi kuralları esas alınır.

ISSN

1308-2922

E-ISNN

2147-6985