Yayın Kurulu - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

YAYIN KURULU

Yayın Kurulu ve Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Elif ÖZER
Prof. Dr. Şükran TOK
Doç. Dr. Ferhat AĞIRMAN
Doç. Dr. Handan KUMAŞ
Doç. Dr. İsmail ÇEVİŞ
Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Doç. Dr. Yasemin BEYAZIT
Yrd. Doç. Dr. Atalay ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr. Ferihan POLAT
Yrd. Doç. Dr. Gül AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Halil TUNCA
Yrd. Doç. Dr. Nilsen KUNDAKÇI
Yrd. Doç .Dr.Şevket KADIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şeyda SİVRİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEBİ

Editörler

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE
Doç. Dr. Yasemin BEYAZIT

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Yunus Balcı

Sekreterya

Cansu EKİNCİ
Fatih Mehmet DEMİR