Yayın Kurulu - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

YAYIN KURULU

Yayın Kurulu ve Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Elif ÖZER
Prof. Dr. Şükran TOK
Prof. Dr. Hüseyin KIRAN
Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ
Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Doç. Dr. Ferhat AĞIRMAN
Doç. Dr. Handan KUMAŞ
Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE
Doç. Dr. Yasemin BEYAZIT
Yrd. Doç. Dr. Atalay ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr. Ferihan POLAT
Yrd. Doç. Dr. Gül AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Halil TUNCA
Yrd. Doç. Dr. Nilsen KUNDAKÇI
Yrd. Doç. Dr. Safi AVCI
Yrd. Doç. Dr. Şevket KADIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şeyda SİVRİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ

Editörler

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Doç. Dr. Ender COŞKUN
Doç. Dr. Yasemin BEYAZIT

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT

Sekreterya

Cansu EKİNCİ