PAU J Soc Sci Ins: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe
Environmental Problems and Philosopy in the Context of Human-Nature Relationship
Fikri Gül
doi: 10.5505/pausbed.2013.09609  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 17 - 21 (11189 kere görüntülendi)

2.
“Hakkaniyet” Adaletin Temelidir
Fairness” is the Foundation of Justice
Talip Kabadayı
doi: 10.5505/pausbed.2013.36036  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 49 - 57 (5497 kere görüntülendi)

3.
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Stratejilere Yöntemlere ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Hayat Bilgigisi Dersine Yönelik Tanılayıcı Bir Çalışma
Primary School Teachers’ Opinions OF Instructional Strategies, Methods and Techniques: A Descriptive Study for Scince of Life Class
Semra Demir, Sevgi Özden
doi: 10.5505/pausbed.2013.39974  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 59 - 75 (4389 kere görüntülendi)

4.
BHARATI MUKHERJEE’NİN JASMINE İSİMLİ ROMANI: KÜLTÜREL ÇATIŞMA VE KİMLİK ARAYIŞI
BHARATI MUKHERJEE’S JASMINE: CULTURAL CONFLICT AND QUEST FOR IDENTITY
Meltem Uzunoğlu Erten
doi: 10.5505/pausbed.2013.53825  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 33 - 39 (4124 kere görüntülendi)

5.
İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005)
The Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Investigation For Turkey (1987-2005)
Pelin Varol İyidoğan, Serkan Erkam
doi: 10.5505/pausbed.2013.14633  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 39 - 48 (2562 kere görüntülendi)

6.
Aristoteles'te Erdem Eğitimi
Aristotle: on Virtue Education
Talip Kabadayı
doi: 10.5505/pausbed.2013.69775  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 77 - 84 (2309 kere görüntülendi)

7.
Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri
Importance of the Geographical Indications and Geographical Indications of Vize (Kırklareli)
Güven Şahin
doi: 10.5505/pausbed.2013.88597  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 23 - 37 (2287 kere görüntülendi)

8.
Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımı ile Öngörülmesi: Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere için Bir Analiz
Predicting The Financial Crises With Signal Approach: An Analysis for Turkey, Argentina, Thailand and England
Muhammet Ali Avcı, Nasuh Oğuzhan Altay
doi: 10.5505/pausbed.2013.76486  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 47 - 58 (1715 kere görüntülendi)

9.
PEYAMİ SAFA’NIN FATİH-HARBİYE ROMANINDA YAPI VE İZLEK
THE STRUCTURE AND THEME IN THE NOVEL FATİH-HARBİYE BY PEYAMİ SAFA
Havvaana Karadeniz
doi: 10.5505/pausbed.2015.05925  PAUSBED 2015; 2015 - 22 | Sayfalar 55 - 75 (1689 kere görüntülendi)

10.
Voltaire'in Zadig, Micromegas, Candide Adlı Yapıtlarında Yolculuğun İşlevi
The Function of Journey in Voltaire's Zadig, Micromegas and Candide
Esra Şahbaz
doi: 10.5505/pausbed.2013.02996  PAUSBED 2013; 2013 - 15 | Sayfalar 67 - 76 (1629 kere görüntülendi)

11.
TARİH-İ CEVDET’E GÖRE NAPOLYON
NAPOLEON ACCORDING TO TARIH-I CEVDET
Kamuran Şimşek
doi: 10.5505/pausbed.2014.77486  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 85 - 93 (1510 kere görüntülendi)

12.
DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ
BRIDAL WEAR IN THE VILLAGE OF SOGUT IN CARDAK IN DENIZLI
Emel Bulmuş, H. Saadet Bedük
doi: 10.5505/pausbed.2013.02486  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 21 - 31 (1508 kere görüntülendi)

13.
BEOWULF DESTANININ JOHN GARDENER 'IN GRENDEL ROMANINDAKİ YAPI-SÖKÜMÜ
DECONSTRUCTION OF EPIC BEOWULF IN JOHN GARDENER’S NOVEL GRENDEL
Yunus Özdemir
doi: 10.5505/pausbed.2014.05924  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 61 - 70 (1492 kere görüntülendi)

14.
TURİST REHBERLERİNİN İŞ YAŞAMINDAKİ ROLLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
A CONCEPTUAL EVALUATION OF THE TOUR GUIDES’ ROLES IN THE WORKING LIFE
Özlem Köroğlu
doi: 10.5505/pausbed.2013.78942  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 91 - 112 (1479 kere görüntülendi)

15.
KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNE GETİRDİĞİ KATKILAR
VILLAGE INSTITUTE GRADUATES CONTRIBUTIONS TO TEACHER ORGANIZATION ACCORDING TO THE OPINONS OF VILLAGE INSTITUTE GRADUATES
Ali Rıza Erdem
doi: 10.5505/pausbed.2013.07108  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 1 - 7 (1469 kere görüntülendi)

16.
Siyasetçiler ve Kamu Yöneticileri Bakımından Tanınırlık: Isparta Örneği
Reputation for Politicians and Government Executives: The Sample of Isparta
Hakan Mehmet Kiriş, Niran Özalp, Ayşen Peker
doi: 10.5505/pausbed.2013.46338  PAUSBED 2013; 2013 - 14 | Sayfalar 23 - 35 (1343 kere görüntülendi)

17.
KANT’IN ETİK GÖRÜŞÜNDE ‘DEĞERLİ EYLEM’İN OLANAĞI
THE POSSIBILITY OF ‘VALUABLE ACTION’ IN KANT’S ETHICS
Yavuz Kılıç
doi: 10.5505/pausbed.2015.73645  PAUSBED 2015; 2015 - 22 | Sayfalar 93 - 100 (1297 kere görüntülendi)

18.
PARTİ ADAY TERCİHLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ 2009 YEREL SEÇİMLERİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF VOTER BEHAVIOR OF CANDIATE PREFERENCES, CASE OF 2009 UŞAK LOCAL ELECTION
Mutlu Yıldırım
doi: 10.5505/pausbed.2014.36035  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 15 - 38 (1230 kere görüntülendi)

19.
TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI
TO THE LIGHTHOUSE: WOOLF’S SEARCH FOR THE MEANING OF LIFE THROUGH COLORS
Önder Çakırtaş
doi: 10.5505/pausbed.2014.58076  PAUSBED 2014; 2014 - 17 | Sayfalar 53 - 60 (1229 kere görüntülendi)

20.
SEYİTÖMER HÖYÜK BOYALI PHRYG KERAMİĞİ
PAINTED PHRYGIAN POTTERY OF SEYITOMER HOYUK
Sema Yavuz Çakalgöz
doi: 10.5505/pausbed.2013.57338  PAUSBED 2013; 2013 - 16 | Sayfalar 113 - 131 (1221 kere görüntülendi)