İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005) [PAU J Soc Sci Ins]
PAU J Soc Sci Ins. 2013; 2013(15): 39-48 | DOI: 10.5505/pausbed.2013.14633  

İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005)

Pelin Varol İyidoğan, Serkan Erkam
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara

Bu çalışmanın amacı, bütçe açığının cari işlemler üzerinde ortaya çıkardığı aynı yön ve büyüklükteki etkileri açıklayan ikiz açıklar hipotezinin, 1987-2005 döneminde Türkiye açısından geçerliliğinin, çeyrek verilerle, ampirik olarak test edilmesidir. Teorik olarak gelir-harcama modeli, Mundell-Fleming modeli ve tasarruf-yatırım ilişkisiyle açıklanan ikiz açıklar hipotezi, geniş bir literatüre sahiptir. İlgili literatür incelendiğinde, farklı örneklem grupları ve yöntemlere bağlı olarak sonuçların da farklılaştığı görülmektedir. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için geçerli olan bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak için Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizi kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, ikiz açıklar hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. Bunun aksine, Türkiye’de cari işlemler dengesindeki gelişmelerin bütçe dengesi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bütçe açığı, Cari işlemler açığı, İkiz açıklar hipotezi, Granger-nedensellik analizi.


The Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Investigation For Turkey (1987-2005)

Pelin Varol İyidoğan, Serkan Erkam
Hacettepe University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Ankara

The aim of this study is to assert empirically the effect of budget deficit on current account deficit, i.e. twin deficits hypothesis, for Turkey over the period 1987-2005 by means of quarterly data. The twin deficits hypothesis, theoretically based on income-expenditure model, Mundell-Fleming model and saving-investment interaction, has a wide literature. In the regarding literature, the results vary due to the selection of different sample groups and methodologies. In this study, the causal relation between budget balance and current account balance is analyzed by means of Granger causality analysis developed by Granger (1969). According to the results, the analysis does not provide any evidence supporting the validity of the twin deficits hypothesis. Contrarily, the results show that the movements of the current account balance is influential on the budget balance in Turkey.

Keywords: Budget deficit, Current account deficit, Twin deficits hypothesis, Granger-causality analysis.


Pelin Varol İyidoğan, Serkan Erkam. The Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Investigation For Turkey (1987-2005). PAU J Soc Sci Ins. 2013; 2013(15): 39-48

Sorumlu Yazar: Pelin Varol İyidoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar